یادمان باشد

سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1390 - 10:55 ب.ظ

* یادمان باشد هر روز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را 

* یادمان باشد کاری نکنیم که نتوانیم انرا برای دیگران تعریف کنیم

* یادمان باشد فرار راه به دخمه ای میبرد برای پنهان شدن،نه آزادی

* یادمان باشد لبخندمان را در ایینه جا نگذاریم

* یادمان باشد اندک است تنهایی ما در برابر تنهایی خورشید

* یادان باشد دلخوشی ها هیچ کدام ماندگار نیستند

* یادمان باشد تازمانی اوضاع بدتر نشده یعنی همه چی روبه راه است

* یادمان باشد هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها

* یادمان باشد آرامش جایی فراتر از ما نیست